28 ก.ค. นี้ Inn Train พานั่งรถไฟขบวนรถจักรไอน้ำไปเที่ยวอยุธยา

ครั้งหนึ่งในชีวิต นั่งรถไฟขบวนหัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เที่ยวเมืองเก่ากรุงศรีอยุธยา 

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดให้มีการเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวโดยใช้หัวรถจักรไอน้ำโบราณตั้งแต่รุ่นสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นหนึ่งในหัวรถจักรไม่กี่คันที่ยังใช้งานได้อยู่ โดยทุกปีการรถไฟฯจะจัดเดินขบวนรถพิเศษที่ใช้หัวรถจักรไอน้ำนี้เพียงแค่ปีละ 6 ครั้งเท่านั้น เฉพาะในวันสำคัญได้แก่ 

  • วันที่ 26 มีนาคม วันสถาปนากิจการรถไฟ 
  • วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 
  • วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  • วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 
  • วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
  • วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้ การรถไฟฯจะได้จัดเดินรถไฟขบวนพิเศษหัวรถจักรไอน้ำโบราณระหว่าง กรุงเทพ-อยุธยา เดินทางด้วยตู้พัดลมชั้นสามทั้งขบวน ทาง Inn Train จึงได้ร่วมจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ โดยมีโปรแกรมเดินทางดังนี้

โปรแกรมเดินทาง 

   07:30น.  พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ใช้เวลาถ่ายรูปกับหัวรถจักรไอน้ำรุ่นแปซิฟิก(สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)ซึ่งหาชมได้ยาก

   08.10น.  ขบวนรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ 901 ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง Inn Train บริการอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม

   10.25น.  ถึงสถานีรถไฟอยุธยา เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศไปร้านอาหาร”บ้านไม้ริมน้ำ”

   11.00น.  ล่องเรือชมวิวพร้อมรับประทานอาหารบนเรือ พร้อมฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์สองฝั่งน้ำ (เรือแล่นผ่าน วัดขุนพรหม, วัดสนามชัย, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์ยอแซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, วัดพนัญเชิง)

   12.30น.  เดินทางต่อไป”อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

   14.00น.  เดินทางต่อไป”ตลาดน้ำอโยธยา”

   16.00น.  ออกจากตลาดน้ำไปสถานีรถไฟอยุธยา

   16.40น.  ขบวนรถจักรไอน้ำ 902 ออกจากสถานีอยุธยา มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ Inn Train เสิร์ฟอาหารว่างบนรถไฟ

   18.55น.  ถึงสถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)โดยสวัสดิภาพ

 

ราคา 

ท่านละ 1,750 บาท (เด็กอายุ 2-6 ขวบคนละ 1,650 บาท | ต่ำกว่า 2 ขวบคนละ 800 บาท)

ราคานี้รวม: ● ค่าตั๋วรถไฟชั้นสาม ขบวนหัวรถจักรไอน้ำ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อยุธยา ● ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง และท่องเที่ยวตามรายการ ● ค่าล่องเรือและอาหารบนเรือ ● ค่าอาหารเช้าและอาหารว่างบ่ายบนรถไฟ ● ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ● ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา

โทร. 093-128-8665
Line ID: @inntrain
Facebook: inntrain