รถไฟลอยน้ำอินน์เทรน 4 ธ.ค. 2565 (เต็มแล้ว) | Inn Train Floating Railway 4 Dec 2022 (SOLD OUT)

เต็มแล้ว - Sold Out

ปีนี้ขบวนรถไฟ กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมายเลขขบวน 921/926 หรือที่คนไทยเรียกกันสั้นๆว่า ขบวนรถไฟลอยน้ำเริ่มต้นเร็วกว่าปกติคือเริ่มเดินตั้งแต่ตั้งแต่เสาร์ที่ 5 พ.ย. 2565 และจะวิ่งทุกเสาร์อาทิตย์ ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 256 แต่ปีนี้ Inn Train จัดทริปเพียงแค่วันเดียวคือวันที่ 4 ธันวาคม 2565

ไฮไลท์ของรถไฟขบวนนี้คือเส้นทางรถไฟที่ยื่นเข้าไปในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จนทำให้เหมือนกับว่ารถไฟลอยออยู่เหนือน้ำ ยิ่งปีไหนน้ำในเขื่อนเยอะก็จะยิ่งเหมือนกับว่ารถไฟแล่นอยู่บนน้ำเลบทีเดียว สวยงามมากๆ นี่เองเป็นสาเหตุที่รถไฟขบวนนี้เปิดเดินเมื่อไหร่ก็เต็มเมื่อนั้น หาตั๋วกันค่อนข้างยาก

ในขบวนจะมีรถพ่วงต่อขบวนรวม 15 คัน ประกอบด้วย

  • รถนั่งและนอนปรับอากาศ (รุ่น Jr – west ปรับปรุง) จำนวน 9 คัน
  • รถนั่งธรรมดาชั้น 3 (76 ที่) จำนวน 5 คัน
  • รถเสบียงขายอาหาร จำนวน 1 คัน

สำคัญสุดๆเลย ไม่ต้องเตรียมหาซื้ออาหารเช้าให้ยุ่งยาก เพราะ Inn Train เป็นผู้บริหารตู้เสบียงของรถไฟขบวนนี้ ไม่ว่าจะข้าว ขนม กาแฟสด เครื่องดื่มต่างๆ Inn Train จัดให้พร้อม อย่าลืมแวะมาตู้เสบียงกันนะ

The train no. 921/926 runs between Bangkok and Pa Sak Chonlasid Dam is one of the most popular trains in Thailand and is the long-awaited train also. This is because it runs only from November to January when the dam is full of water. Then it looks as if the train is floating in the water. It is rarely seen indeed.

Every year Inn Train organizes train trips aka InnTrain Floating Railway taking passengers to see the beauty of the train over the water and to experience local culture and food in Lopburi province. More importantly, it is always this time of the year that sunflowers bloom in many farms attracting thousands of tourists in Lopburi province every year. This year Inn Train is organizing a tour only for one day i.e. 4 December 2022.

There are in total 15 carriages in this train consisting of:

  • Sleeper cars (Jr – west) = 9
  • Fan cars = 5
  • Dining car = 1


Most importantly, Inn Train is the one managing the dining car. So you don't need to worry about finding breakfast before catching the train. Rest assured yummy food, snacks, coffee (from espresso machine) and a variety of drinks are ready to be served. Stop by Inn Train Dining Car then.

โปรแกรมเดินทาง 4 ธ.ค. 2565 | Travel Itinerary 4 Dec 2022

06:00   ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)โดยขบวนรถไฟหมายเลข 921 มุ่งสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
            Depart from Bangkok Railway Station (Hua Lum Phong) by train no 921 destined to Pa Sak Jolasid dam

06:30   รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
            Inn Train serves breakfast on the train

09:25   ถึงจุดชมวิว "รถไฟลอยน้ำ"
            Arrive at view point of 'floating railway'

09:50   ลงรถไฟที่สถานี "โคกสลุง" แล้วเดินทางต่อโดยรถตู้ไปทุ่งทานตะวัน
            Get off the train at 'Koke Salung' station and go to 'sunflower farm' by van

            จากทุ่งทานตะวัน เดินทางต่อไป ยอดเขาพระยาเดินธง
            From the sunflower farm, move on to hilltop of Phraya Dern Thong mountains

12:30   รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นถิ่นของชาวไทยเบิ้ง และสนุกกับกิจกรรมพื้นบ้านของชุมชน
            Have lunch at 'Thai Beng Community' and learn about local culture through local activities 

14:45   เดินทางไปขึ้นรถไฟที่สถานีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
            Go to Pa Sak Jolasid Station

15:00   รถไฟขบวน 926 ออกจากสถานีเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
            Depart from the Pa Sak Jolasid Station by train no 926

16:00   Inn Train เสิร์ฟอาหารว่าง
            Inn Train serves afternoon snacks

18:50   รถไฟถึงสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)โดยสวัสดิภาพ
            Arrive at Bangkok Station (Hua Lum Phong)

 

ราคา

  • ชั้นสองปรับอากาศ: ผู้ใหญ่ท่านละ 2,450 บาท เด็ก (2-6 ขวบ) ท่านละ 2,150 บาท
  • ชั้นหนึ่งปรับอากาศ SRT Prestige: ท่านละ  4,750 บาท
  • 2nd Class (aircon):  Adult 2,450 Baht | Child (2-6 years) 2,150 Baht
  • 1st Class SRT Prestige (aircon): 4,750 Baht per person

 

ราคานี้รวม: ● ตั๋วรถไฟไปกลับ กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ● อาหารเช้าบนรถไฟ ● อาหารเที่ยงที่ชุมชนไทยเบิ้ง ● อาหารว่างบ่ายบนรถไฟ ● รถตู้ปรับอากาศเดินทางตามโปรแกรมในลพบุรี ● ค่าเข้าชมทุ่งทานตะวัน ● กิจกรรมที่ชุมชนไทยเบิ้ง ● ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ● มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

These prices include: ● Round-trip tickets Bangkok-Pa Sak Jolasid Dam ● Breakfast on the train ● Lunch at Thai Beng Community ● Afternoon snacks on the train ● Aircon van traveling in Lopburi according to the program ● Entry fee at sunflower farm ● Activities at Thai Beng Community ● Travel insurance ● Tour guide and service by Inn Train

มาดูตู้ JR West ปรับปรุงใหม่ที่ใช้เป็นรถชั้นสองปรับอากาศนั่งนอนในขบวนรถไฟไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

Let's see how the renovated JR West looks like. These carriages are used for 2nd class in the train to Pa Sak Jolasid dam

 

 

Once in a lifetime taking the First Class of SRT Prestige going to Pa Sak Jolasid Dam aka Floating Railway.