ล้อ-เรือ-ราง ชมเมืองกรุงเก่า อยุธยา (เต็มแล้ว) | Road-River-Rail trip to Ayutthaya (Sold Out)

ล้อ-เรือ-ราง ไปอยุธยา เสาร์ที่ 3 ธ.ค. 2565

โปรแกรมเดินทาง | Travel Itinerary

09.00     พร้อมกันที่สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง)
              Meet at Bangkok Railway Station (Hua Lum Phong)

09.15     ออกเดินทางโดยรถโคชวีไอพีไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              Depart from Hua Lum Phong by VIP Coach

10.45     แวะชม ”อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” และวัดสำคัญของเมืองกรุงเก่า
              Arrive in Ayutthaya, visit the UNESCO World Heritage Ayutthaya Historical Park

12.00     ล่องเรือชมวิวฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์สองฝั่งน้ำ พร้อมรับประทานอาหารบนเรือ
              Enjoy eating lunch while cruising along the river with a view of famous places on the both sides


14.15     เดินทางไปชมความงามของ ”วัดไชยวัฒนาราม”
              Go to one of the most beautiful temples in Ayutthaya i.e. Wat Chai Wattanaram

15.15     ออกเดินทางจากวัดไปสถานีรถไฟอยุธยา
              Go to Ayutthaya Railway Station

16.05     ออกเดินทางจากสถานีอยุธยาโดยรถไฟขบวน 136 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
              Take the train no. 136 headed to Bangkok with First Class SRT Prestige carriage

16.20     Inn Train เสิร์ฟอาหารเย็นสไตล์ fine dining บนรถไฟ
              Enjoy fine dining served by Inn Train on the train

17.45     ถึงสถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)โดยสวัสดิภาพ
              Arrive at Bangkok Railway Station (Hua Lum Phong)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท
Price: 3,900 Baht each

ราคานี้รวม ● รถโคชวีไอพีจากกรุงเทพฯ ● รถไฟหรู SRT Prestige ชั้น First Class อยุธยา-กรุงเทพ ● ล่องเรือและอาหารเที่ยงบนเรือ ● อาหารว่างเช้าบนรถโคช ● อาหารเย็น Fine Dining บนรถไฟ ● ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ● มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

This price includes: ● VIP Coach from Bangkok to Ayutthaya ● First Class SRT Prestige from Ayutthaya to Bangkok ● River cruise and lunch ● Morning snack on the bus ● Fine-dining dinner on the train ● Travel insurance ● Tour guide (English & Thai) and vip service by Inn Train