รถไฟลอยน้ำอินน์เทรน | Inn Train Floating Railway

นั่งรถไฟหรูกับขบวนรถไฟที่จองยากที่สุดของไทย 

Inn Train พานั่งรถไฟหรู SRT Prestige ที่จะพ่วงไปกับขบวนรถไฟที่จองได้ยากมากขบวนหนึ่งของเมืองไทยนั่นคือ #ขบวนรถไฟลอยน้ำ #เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีสองรอบให้เลือกคือ

 • เสาร์ที่ 20 ม.ค. 2567 (เต็ม)
 • อาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 2567 (เต็ม)

นี่คือสองรอบสุดท้ายของ Inn Train ที่จะจัดรถไฟลอยน้ำปีนี้แล้ว (2566-2567) ถ้าพลาดครั้งนี้ก็ต้องรอปลายปีเลยนะจ๊ะ

โปรแกรมทัวร์ของ Inn Train

Inn Train จัดโปรแกรมทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับพร้อมอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง โดยที่ที่นั่งสองแบบสองสไตล์ให้เลือกคือ

 • ตู้ชั้น First Class  จำนวน 20 ที่นั่ง (เฉพาะเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2567 เท่านั้น)
 • ตู้ปรับอากาศชั้น Premium จำนวน 8 ล็อคล็อคละ 4-6 ที่นั่ง

โปรแกรม Inn Train อัดแน่นกับสถานที่ท่องเที่ยวถึง 4 จุดคือ

 • จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ
 • ยอดเขาพระยาเดินธง
 • ชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง
 • สวนดอกไม้
 • และแถมจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำโคกสลุงอีกหนึ่งจุด

ราคา

 • ชั้น First Class: ที่นั่งละ  6,200 บาท
 • ชั้น Premium: ที่นั่งละ 2,990 บาท

 

ราคานี้รวม: ● ตั๋วรถไฟไปกลับ กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ● อาหารเช้าและอาหารว่างบนรถไฟ ● อาหารเที่ยงที่ชุมชนไทยเบิ้ง ● อาหารเย็นบนรถไฟ ● รถตู้ปรับอากาศเดินทางตามโปรแกรมในลพบุรี ● ค่าเข้าชมทุ่งดอกไม้ ● กิจกรรมที่ชุมชนไทยเบิ้ง ● ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ● มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 


Take a luxury seat of the most popular train in Thailand 

Inn Train is taking you to Pa Sak Jolasid Dam on the most popular train in Thailand i.e. the Floating Railway train no. 921/926. Enjoy food in fine-dining style in the train. You can choose to go on either,

 • Sat. 20 January 2024 (Full)
 • Sun. 21 Janauary 2024 (Full)

Thess are the final Inn Train floating railway of this year (2023-2024) and if you miss it this time, then you have to wait until the end of the year 2024.

One-day Program

Inn Train organize this one-day tour with three meals and one snack. Breakfast, morning snack, and dinner will be served on the train while lunch will be provided at the Thai Beng community, one of the visiting stops of the program. There are two classes of the train offered: 

 • SRT Prestige First class (aircon) = 20 seats (available only Sat. 20 Jan 2024)
 • Premium class (aircon) = 8 blocks, each block can accommodate 4-6 people

The program is packed with four stops,

 • Floating railway viewpoint
 • Phraya Dern Thong Hilltop
 • Thai Beng Community at Kok Salung
 • Flower garden
 • and one more stop at Kok Salung floating railway viewpoint

Prices

 • First class: 6,200 Baht per seat
 • Premium class: 2,990 Baht per seat 

 

Prices include: ● Round-trip tickets Bangkok-Pa Sak Jolasid Dam ● Breakfast and morning snack on the train ● Lunch at Thai Beng Community ● Dinner on the train ● Aircon van traveling in Lopburi according to the program ● Entry fee at flower garden ● Activities at Thai Beng Community ● Travel insurance ● Tour guide and service by Inn Train