ล้อ-เรือ-ราง ชมเมืองกรุงเก่า อยุธยา | Road-River-Rail trip to Ayutthaya

ล้อ-เรือ-ราง ไปอยุธยา เสาร์ที่ 17 ธ.ค. 2565

โปรแกรม A | Program A

07.45     พร้อมกันที่สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง)
              Meet at Bangkok Railway Station (Hua Lum Phong) 

08.00     ออกเดินทางโดยรถโคชวีไอพีไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              Depart from Hua Lum Phong by VIP Coach

09.30     แวะชมความงามของ ”วัดวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร”
              Stop at "Wat Nivet Thammaprawat Ratchaworawihan"

11.00     เดินทางต่อไปตลาดย้อนยุค "ตลาดโก้งโค้ง" ล่องเรือชมวิวฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์สองฝั่งน้ำ พร้อมรับประทานอาหารบนเรือ
              Move to "Kong Khong Market", a traditional market

12.30     ล่องเรือชมวิวฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์สองฝั่งน้ำ พร้อมรับประทานอาหารบนเรือ
              Enjoy boat lunch at "Baan Mai Rim Nam" restaurant

13.45     เดินทางไปชมความงดงามของ ”วัดไชยวัฒนาราม”
              Go to one of the most beautiful temples in Ayutthaya i.e. Wat Chai Wattanaram

15.30     ออกเดินทางจากวัดไปสถานีรถไฟอยุธยา
              Go to Ayutthaya Railway Station

16.30     ออกเดินทางจากสถานีอยุธยาโดยรถไฟขบวน 136 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
              Depart from Ayutthaya Railway Station by train No. 136

16.45     Inn Train เสิร์ฟอาหารเย็นสไตล์ fine dining บนรถไฟ
              Enjoy dinner in fine dining style served by Inn Train on the train

18.30     ถึงสถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)โดยสวัสดิภาพ
              Arrive at Bangkok Railway Station (Hua Lum Phong)

ราคาท่านละ 5,200 บาท
Price: 5,200 Baht each

ราคานี้รวม ● รถโคชวีไอพีจากกรุงเทพฯ ● รถไฟหรู SRT Prestige ชั้น First Class อยุธยา-กรุงเทพ ● ล่องเรือและอาหารเที่ยงบนเรือ ● อาหารว่างเช้าบนรถโคช ● อาหารเย็น Fine Dining บนรถไฟ ● ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ● มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

This price includes: ● VIP Coach from Bangkok to Ayutthaya ● First Class SRT Prestige from Ayutthaya to Bangkok ● River cruise and lunch ● Morning snack on the bus ● Fine-dining dinner on the train ● Travel insurance ● Tour guide (English & Thai) and vip service by Inn Train

 


โปรแกรม B | Program B

09.00     พร้อมกันที่สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง)
              Meet at Bangkok Railway Station (Hua Lum Phong)

09.25     ออกเดินทางโดยรถไฟขบวน 201 สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              Depart from Hua Lum Phong by train no 201 to Ayutthaya

09.45     Inn Train เสิร์ฟอาหาร(brunch)สไตล์ fine dining บนรถไฟ
              Inn Train serves brunch on the train

11.30     ลงจากรถไฟที่สถานีอยุธยา
              Get off the train at Ayutthaya Railway Station

12.00     เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศไปอุทยานประว้ติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก แล้วแวะซื้อของที่ระลึกที่ตลาดหลังวิหารมงคลบพิตร
              Visit Ayutthaya Historical Park, UNESCO World Heritage Site and shop souvenirs at the market behind Wiharn Phra Mongkhon Bopit

13.30     ล่องเรือชมวิวฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์สองฝั่งน้ำ พร้อมรับประทานอาหารบนเรือที่ร้าน"บ้านไม้ริมน้ำ"
              Enjoy boat lunch at "Baan Mai Rim Nam" restaurant

14.45     เดินทางไปชมความงดงามของ ”วัดไชยวัฒนาราม”
              Move to one of the most beautiful temples in Ayutthaya "Wat Chai Wattanaram"

16.00     ออกเดินทางจากวัด แวะไปชมงาน “งานฤดูหนาว เมืองกรุงเก่าอยุธยา” 
              Leave from the temple and stop by Ayutthaya Winter Festival

17.30     เดินทางกลับกรุงเทพโดยรถโคชวีไอพี
              Return to Bangkok by VIP Coach

19.00     ถึงสถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)โดยสวัสดิภาพ
              Arrive at Hua Lum Phong

ราคาท่านละ 4,500 บาท
Price: 4,500 Baht each

ราคานี้รวม ● รถไฟหรู SRT Prestige ชั้น First Class กรุงเทพ-อยุธยา ● ล่องเรือและอาหารเที่ยงบนเรือ ● รถโคชวีไอพีกลับกรุงเทพฯ ● อาหาร Fine Dining บนรถไฟ ● อาหารว่างบนรถโคช ● ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ● มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

This price includes: ● First Class SRT Prestige from Bangkok to Ayutthaya ● River cruise and lunch ● VIP Coach from Ayutthaya to Bangkok ● Fine Dining on the train ● Lunch in the boat ● Snacks in the coach ● Travel insurance ● Tour guide and vip service by Inn Train