Montessori Talks

เลี้ยงลูกสไตล์ มอนเทสซอริ ครั้งที่ 2 กับครูแจน

ไขข้อสงสัยกับการการเลี้ยงลูกแบบมอนเทสซอริ (วัย 1-3 ขวบ) กับครูแจน ผู้ก่อตั้งมอนเทสซอริ เพลย์ แอนด์ เลิร์น ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13:30-16:00 น. รับจำนวนจำกัด 8 ครอบครัวเท่านั้น
 
หัวข้อการบรรยายและสนทนา
  • มอนเทสซอริ คืออะไร
  • มอนเทสซอริ แตกต่างจากแนวการสอนอย่างอื่นอย่างไร
  • กิจกรรมแบบมอนเทสซอริ สำหรับเด็กวัยนี้
  • อุปกรณ์แนว มอนเทสซอริ เป็นอย่างไร
  • เด็กๆได้อะไรจากการเรียนแนว มอนเทสซอริ

และที่สำคัญ ครูแจน จะพาดูห้องมอนเทสซอริว่าเป็นอย่างไร ให้คุณพ่อคุณแม่ไปจัดเองที่บ้านได้

สนใจติดต่อ
Line: @montessori
Tel: 065-636-3900
 

เกี่ยวกับ"มอนเทสซอริ"สั้นๆ

มอนเทสซอริ เป็นแนวทางการศึกษาที่ ดร. มาเรีย มอนเทสซอริ พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1800 ท่านเป็นแพทย์หญิงที่ทำงานกับเด็กและพัฒนาแนวทางการศึกษาที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอบรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกและไม่ตกยุคสมัย อีกทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ก็ยังสนับสนุนสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับที่ ดร. มาเรีย มอนเทสซอริ ใช้กับห้องเรียนจองท่านเมื่อร้อยกว่าปีก่อนด้วย
 
 
แนวทางมอนเทสซอริจะเน้นที่ความสัมพันธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้เสมอระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่และสภาพแวดล้อมในการเรียน เด็กจะเป็นผู้กำหนดการเรียนของตัวเอง โดยมีผู้ใหญ่และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยเสริม
 
กิจกรรมแบบมอนเทสซอริ 5 ด้านสำหรับเด็กวัย 1-3 ขวบ
  • การประสานงานของตากับมือ
  • ดนตรีกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
  • ชีวิตประจำวัน
  • ศิลปะกับงานฝีมือ
  • ภาษา
 

เกี่ยวกับครูแจน

 
ครูแจน หรือ ปนิดา อติพญากุล ผ่านการอบรมหลักสูตรมอนเทสซอริสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี และหลักสูตรมอนเทสซอริสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี และได้รับประกาศนียบัตรสำหรับเป็นครูผู้สอนหลักสูตรมอนเทสซอริจากสถาบัน Montessori Association Internationale (AMI) - AMI Certified Montessori Teacher
 
ครูแจนเป็นผู้ก่อตั้ง มอนเทสซอริ เพลย์ แอนด์ เลิร์น (Montessori Play and Learn) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ใช้แนวทางมอนเทสซอริในการเลี้ยงดูบุตรสาวได้อย่างเห็นผล และที่ มอนเทสซอริ เพลย์ แอนด์ เลิร์น แห่งนี้เองได้ดูแลและฝึกเด็กๆมาแล้วหลายร้อยคนรวมถึงเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองหลายๆท่าน