รายงาน 16 ส.ค. 65

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565 ทีมงาน Inn Train ได้นำอาหารที่มีผู้บริจาคผ่าน Inn Train ไปมอบให้ผู้เร่ร่อน ผู้ยากไร้ ผู้ลำบาก บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

อนุโมทนาบุญกับ

  1. คุณไน้ท คุณเล็ก คุณตุ่ม คุณมุ้ย คุณเฟือง คุณเม้ = บริจาคอาหารเป็นทาน 150 กล่อง
  2. คุณสรพิชัย ชวนะเวสน์ = บริจาคอาหารเป็นทาน 100 กล่อง
  3. คุณณุตตมา แก้วบุญเรือง และคุณอมรทิพย์ แสงศิริตระกูล = บริจาคอาหารเป็นทาน 100 กล่อง

ต้องการ #บริจาคอาหารเป็นทาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.inntrainlifestyle.com/food/donate

หรือโทร. +66 93 128 8665

#InnTrain #Cook4All #คุณได้บุญ #ชุมชนได้ทาน