รายงาน 14 ส.ค. 65

วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 2565 Inn Train เป็นตัวแทนผู้ใจบุญบริจาคอาหารเป็นทานให้กับชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและขัดสน
 
รายชื่อผู้บริจาคอาหารวันนี้มีดังนี้
  1. คุณอัครเดช บุนนาค​ = อาหาร 100 กล่อง
  2. คุณไพรำ นามวัฒน์ = อาหาร 50 กล่อง 
  3. คุณนรมน ทองเปราะ = อาหาร 9 กล่อง 
  4. คุณปิยาณี ตั้งทองทวี = อาหาร 20 กล่อง 
  5. คุณวาทิน สิริวันต์ = อาหาร 50 กล่อง 
 
นอกจากนี้ คุณอัครเดช บุนนาค ยังได้ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ 3 รูป ณ วัดสะพาน คลองเตย Inn Train ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน และขอให้ท่านเหล่านี้และครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับอานิสงส์จากเหตุแห่งกุศลที่ได้กระทำในวันนี้