โครงการ #cookคลองเตย

เกี่ยวกับโครงการ

ชุมชนคลองเตย เป็นชุมชน(แออัด)ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯที่มีมาอย่างช้านาน ประมาณว่ามีผู้อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยทั้งหมดร่วมแสนคน จำนวนหลังคาเรือนไม่น้อยกว่า 70,000 หลังคาเรือน ประกอบด้วยชุมชนขนาดย่อยมากกว่า 40 ชุมชน พื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นล็อกๆ แต่ละล็อกมีพื้นที่จำกัด ผู้คนอาศัยกันอย่างค่อนข้างเบียดเสียด นั่นคือเหตุผลที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในชุมชนคลองเตย

หลายพื้นที่ในชุมชนคลองเตยถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่กักตัว ชาวชุมชนหลายคนไม่สามารถออกไปทำงาน หลายคนตกงาน อีกหลายคนต้องพักงาน ผลที่ตามมาโดยเฉพาะกับคนที่มีรายได้เป็นรายวัน ขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวรวมถึงขาดอาหาร ที่ผ่านมาเราได้เห็นความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะ กทม. และภาคเอกชนและประชาชนทั่วๆไปรวมถึงโครงการ #cookคลองเตย นี้ อย่างไรก็ตามปริมาณความช่วยเหลือก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน

ความต้องการสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งเพื่อยังชีพนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ที่ผ่านมาทางมูลนิธิดวงประทีปได้มีการแจกจ่ายถุงยังชีพให้ชุมชนหลายพันถุง อย่างไรก็ตาม อาหารปรุงสุก คืออีกหนึ่งสิ่งที่ชาวชุมชนต้องการ และการบริจาคอาหารปรุงสุกยังมีค่อนข้างจำกัด ถึงแม้จะมีผู้ใจบุญหลายท่านต้องการช่วยเหลือแต่ติดที่ความเสี่ยงในการลงพื้นที่ ด้วยเหตุนี้โครงการ #cookคลองเตย จึงเกิดขึ้นเป็นโครงการเฉพาะกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ

 • ลดการแพร่เชื้อ COVID โดยมอบอาหารของใช้ให้ผู้กักตัวในชุมชนให้สามารถอยู่ได้ไม่เดินทางออกนอกพื้นที่
 • เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับคนที่ต้องการช่วยเหลือแต่ไม่ประสงค์จะออกนอกบ้านซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 • เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมในครอบครัวในช่วง #อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ และปลูกจิตสำนึก "จิตอาสา" ให้คนในครอบครัวรวมถึงเด็กๆและเยาวชน (โดยการทำอาหารหรือเตรียมสิ่งของเพื่อบริจาคร่วมกัน)

 

โครงการ #cookคลองเตย ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 โดยเฟสแรก (14 วัน) สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ค. 2564 และได้ต่อเฟสสองออกไปจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2564 โครงการได้มอบอาหารไปมากกว่า 10,000 กล่อง ดูรายงานประจำวันโดยคลิ๊กที่ลิงค์ข้างล่าง

 

รายงานประจำวัน (เฟสหนึ่ง)

รายงานประจำวัน (เฟสสอง)

 • รายงานประจำวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 2564 (Day 15)
 • รายงานประจำวันพุธที่ 2 มิ.ย. 2564 (Day 16)
 • รายงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 มิ.ย. 2564 (Day 17)
 • รายงานประจำวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 2564 (Day 18)
 • รายงานประจำวันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 2564 (Day 19)
 • รายงานประจำวันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย. 2564 (Day 20)
 • รายงานประจำวันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. 2564 (Day 21)
 • รายงานประจำวันอังคารที่ 8 มิ.ย. 2564 (Day 22)
 • รายงานประจำวันพุธที่ 9 มิ.ย. 2564 (Day 23)
 • รายงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 2564 (Day 24)
 • รายงานประจำวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 2564 (Day 25)
 • รายงานประจำวันเสาร์ที่ 12 มิ.ย. 2564 (Day 26)
 • รายงานประจำวันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2564 (Day 27)
 • รายงานประจำวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. 2564 (Day 28)
 • รายงานประจำวันอังคารที่ 15 มิ.ย. 2564 (Day 29)

 

อย่างไรก็ตามเมือจบเฟสสองสถานการณ์ในชุมชนยังคงต้องการความช่วยเหลือ เราจึงได้มีโครงการต่อเนื่องภายใต้ชื่อ COOK-4-ALL ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ก.ค. จนถึง 31 ก.ค. 2564 

รายนามผู้สนับสนุน (เฟสสอง)

1. คุณแตง(โรงเรียนว่ายน้ำแมนต้าคิดส์) มอบข้าวขาหมูฉั่วบุ่งตง 100 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 1 มิ.ย. 2564)
2. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน มอบข้าวโพดผัดไข่ กับ ไก่ผัดน้ำพริกเผา ข้าวเปล่า 125 กล่อง และ คุ๊กกี้ธัญพืช  220 ชิ้น (ส่งมอบแล้ว 1 มิ.ย. 2564)
3. พี่ยิน ฐิติพร แชงกรี-ลา  มอบอาหาร 100 กล่อง  (ส่งมอบแล้ว 1 มิ.ย. 2564)
4. ครอบครัวลีลาวัฒนชัย ครอบครัวแก้ววิไลแสง และคุณเมย์ มอบอาหาร 260 กล่อง ข้าวเหนียวสังขยา 200 กล่อง น้ำ 240 ขวด (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564)
5. คุณสิรันดร์ ซื้ออาหาร 20 กล่อง  (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564)
6. คุณเอมอร  ซื้ออาหาร 13 กล่อง   (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564)
7. คุณยอ พรชนก ซื้ออาหาร 20 กล่อง   (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564)
8. คุณเก๋ ปัทมา ซื้ออาหาร 40 กล่อง   (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564) 
9. คุณอุภารัสมิ์ เล็กอุทัย ซื้ออาหาร 20 กล่อง   (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564) 
10. คุณเปีย แสงทองสาย ซื้ออาหาร 5 กล่อง   (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564) 
11. คุณเพิ่มพูน พร้อมพันธุ์ ซื้ออาหาร 100 กล่อง  (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564) 
12. คุณกอบนาง กุญชร ณ อยุธยาและครอบครัว ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564) 
13. พี่แมว ภัธฒณี สถิติรัต และครอบครัว, พี่เอื้อย และ พี่เชียง มอบอาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 มิ.ย. 2564) 
14. คุณวรพร ศิริไกร มอบข้าวผัดกุ้ง&หมู ไข่ดาว 50 ชุด, ข้าวกะเพรากุ้ง&หมู ไข่ดาว 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 3 มิ.ย. 2564)
15. คุณตั๊กและน้องนีรา ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 3 มิ.ย. 2564)
16. คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 3 มิ.ย. 2564)
17. พี่พนิดา, พี่โสพิศ, พี่ดวงใจ และพี่ริสา มอบอาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 3 มิ.ย. 2564)
18. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน มอบมักโรนีไก่ใส่ไข่ 196 กล่อง | ชุดเครื่องเขียนและขนม 97 ชุด (ส่งมอบแล้ว 3 มิ.ย. 2564)
19. พี่นา น้ำกระเจี๊ยบกับน้ำเก็กฮวย 100 ขวด (ส่งมอบแล้ว 3 มิ.ย. 2564)
20. คุณพรรณ ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 4 มิ.ย. 2564)
21. คุณชลีวรรณ อุดมผลกุล ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 4 มิ.ย. 2564)
22. พี่ภาสนุช พี่แครี่ และพี่ใหญ่ MD52 มอบอาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 4 มิ.ย. 2564)
23. คุณสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข Cheese Sausage Bun จากร้าน La Montee 55 ชุด (ส่งมอบแล้ว 4 มิ.ย. 2564)
24. ไม่ประสงค์ออกนาม ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
25. ไม่ประสงค์ออกนาม ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
26. คุณเมย์ มหาดํารงค์กุลและครอบครัว ซื้ออาหาร 30 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
27. คุณรัชนี​ ศรีเสน ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
28. คุณพิชญา ศรีเสน ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
29. คุณกิตติ์​​ล​ภัส​ พิทยา​สุข​คุณ​า​นนท์​ ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
30. คุณชิริน วิเศษภักดี ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
31. คุณพุทธพร อู่อุดมยิ่ง มอบแพนเค้ก 30 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
32. ครอบครัว สว่างวโรรส และครอบครัวเฟื่องทอง มอบข้าวเหนียวคอหมูย่างเชฟเจี๊ยบ 75 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
33. ครอบครัวลีลาวัฒนชัย ครอบครัวแก้ววิไลแสง และคุณเมย์ มอบอาหาร 160 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
34. ตา, จ๋า, ขวัญ ข้าวหมู/ไก่ กระเทียมพริกไทย และกระหลำปลีผัดวุ้นเส้นหมูสับ 60 กล่อง | กับข้าวสำเร็จรูป 48 ถุง | น้ำปลา 42 ขวด | น้ำมันถั่วเหลือง 45 ขวด | คุกกี้ 60 ชิ้น (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
35. คุณแม่แต๋ว MD25 และพี่ติ๋ง MD52 มอบอาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
36. Bluedoor  มอบข้าวยำไก่แซ่บ 100 กล่อง และขนมมัฟฟินจาก “น้องใบหม่อน” 8 ถุง (ส่งมอบแล้ว 5 มิ.ย. 2564)
37. คุณพินทุพร ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
38. คุณสุพจน์ ตั้งเลิศสัมพันธ์ ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
39. พี่หัทยา อารีธรรมศิริกุล ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
40. Bluedoor  มอบข้าวคะน้าหมูชิ้น-หมูยอ 100 กล่อง และข้าวไก่ทอดจิ้มแจ่ว 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
41. พี่แตน และ พี่ตู๋ มอบอาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
42. ม.ล. กนกลดา (ลดาวัลย์) บาลี มอบข้าวเหนียวหมูรวมมิตร 179 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
43. น้องจีจี้และครอบครัว มอบข้าวเหนียวหมูทอด และคุกกี้ (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
44. บ้านน้องแพงกับปลาทู มอบขนมคุกกี้ (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
45. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน มอบข้าวแกงส้มผักรวมกับไข่ชะอม 100 กล่องและเค้กกล้วยหอม 100 ชิ้น (ส่งมอบแล้ว 6 มิ.ย. 2564)
46. พี่ยิน ฐิติพร แชงกรี-ลา มอบอาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 มิ.ย. 2564)
47. คุณ​ดานี​ อนรรฆพร ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 มิ.ย. 2564)
48. น้องว่าน-มาวิน ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 มิ.ย. 2564)
49. คุณวิชชุลดา สิริภัทราวรรณ ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 มิ.ย. 2564)
50. คุณเกศินี ศิริไกร ซื้ออาหาร 60 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 มิ.ย. 2564)
51. คุณณัฐกานต์ อุดมศาสตร์พร และ ครอบครัว ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 มิ.ย. 2564)
52. คุณพูนทรัพย์ อุดมเวศย์ ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 มิ.ย. 2564)
53. คุณวรรณิรา ลอลือเลิศ มอบถุงยังชีพ(ของกินของใช้) 60 ถุง ข้าวสาร 30 ถุง (ส่งมอบแล้ว 7 มิ.ย. 2564)
54. ทำบุญอุทิศให้นายสุชาติ เดชากรณ์ ซื้ออาหาร 220 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 8 มิ.ย. 2564)
55. พี่ยิน พี่จุ้ม และพี่เปียก มอบข้าวคั่วกลิ้งไก่ไข่ดาว 25 กล่อง ข้าวหมูผัดพริกหยวกไข่ดาว 25 กล่อง บะหมี่หมูแดง 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 8 มิ.ย. 2564)
56. We Volunteer Spirit Thailand มอบอาหาร 120 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 8 มิ.ย. 2564)
57. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน มอบข้าวไก่ผัดเห็ดฟางน้ำมันหอย กับ ผัดกะหล่ำปลีน้ำปลา 72 กล่อง ข้าวไก่ผัดเห็ดฟางน้ำมันหอยกับไข่เจียว 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 มิ.ย. 2564)
58. พี่โต๋ พงศกร และ พี่แอน ศิริรัตน์ มอบบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง 80 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 มิ.ย. 2564)
59. คุณเลิศลาภ ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 มิ.ย. 2564)
60. ขวัญ กิ๊ก อ๋อง MD61 มอบอาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 มิ.ย. 2564)
61. คุณอัจฉริยา  ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 มิ.ย. 2564)
62. K.Tik ซื้ออาหาร 62 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 มิ.ย. 2564)
63. คุณเมย์ มหาดำรงกุล และครอบครัว มอบมักกะโรนีแฮม 100 กล่อง แจ่วบอง 96 ขวด หมูยอ 10 ชุด เม็ดขนุน 10 ชุด cookie 25 ห่อ Brownie 25 ชิ้น (ส่งมอบแล้ว 10 มิ.ย. 2564)
64. คุณเอกพล ซื้ออาหาร 60 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 10 มิ.ย. 2564)
65. ด.ญ.สุภสาต์ จิตต์ธรรมวาณิช ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 10 มิ.ย. 2564)
66. คุณพงษศักดิ์ จักษุเวช และครอบครัว ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 10 มิ.ย. 2564)
67. คุณอัปสรสรวง ชวนะเวสน์ และครอบครัว ซื้ออาหาร 60 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 10 มิ.ย. 2564)
68. คุณจุมพล​ เลาห​เว​ชวา​นิช​ (ร้านเค้ก ต้นกก เบเกอรี่ สามย่าน) มอบเค้ก 100 ชิ้น และซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 มิ.ย. 2564)
69. คุณศิรดา อัศวานันท์ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 มิ.ย. 2564)
70. น้ำแอนด์นันท์ เบเกอรี่ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 มิ.ย. 2564)
71. คุณป้อม ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 มิ.ย. 2564)
72. คุณดิษทัต-คุณทิวาลักษณ์ ปันยารขุน และครอบครัว  มอบข้าวกระเพราะหมูสับไข่ดาว 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 มิ.ย. 2564)
73. คุณเมตตา บุณยพุกกณะ มอบอาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 มิ.ย. 2564)
74. คุณกิติยา โสภณพนิช ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 มิ.ย. 2564)
75. บ้านสว่างวโรรส,บ้านเฟื่องทอง,บ้านใยบัวเทศ ในซอยระนอง1 มอบข้าวเหนียวหมูย่างเชพเจี้ยบ 136 จำนวน 80 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 12 มิ.ย. 2564)
76. คุณแอน จิรภัค และ เพื่อนๆ มะม่วงมหาชนก 100 ลูก (ส่งมอบแล้ว 12 มิ.ย. 2564)
77. คุณกิติยา โสภณพนิช ซื้ออาหาร 180 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 12 มิ.ย. 2564)
78. บ้านพ่ออาร์ม แม่จุ๊บ ก้าว เจณีญ มอบหมี่คลุก+ไก่พริกเผา 95 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 12 มิ.ย. 2564)
79. บ้านพ่อแป๋ง น้องเหนือ มอบน้ำดื่ม 10 แพ็ค (ส่งมอบแล้ว 12 มิ.ย. 2564)
80. บ้านพ่ออาร์ท แม่แฟร์ น้องธีร์-ธรรศ-ธรรม์ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 12 มิ.ย. 2564)
81. Bluedoor  มอบข้าวไข่เจียวและผัดหน่อไม้ 100 กล่อง | วุ้นมะพร้าวกับบราวนี่ (ส่งมอบแล้ว 12 มิ.ย. 2564)
82. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน มอบมักโรนีผัดขี้เมาไส้กรอก 254 กล่อง | Butter cake 108 ชิ้น | บราวนี่ชาเขียว 34 ชิ้น (ส่งมอบแล้ว 12 มิ.ย. 2564)
83. พี่เป้ง ชมรมว่ายนำ้ลาดกระบัง ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 13 มิ.ย. 2564)
84. คุณแม่สุวรรณา ธีรภาพวงศ์ และลูกๆ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 13 มิ.ย. 2564)
85. อากงชาตรีและหลานเกื้อ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 13 มิ.ย. 2564)
86. คุณพัชราภา #GenoWellness ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 13 มิ.ย. 2564)
87. คุณกิติยา โสภณพนิช ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 13 มิ.ย. 2564)
88. คุณกอบนาง กุญชร ณ อยุธยาและครอบครัว ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 13 มิ.ย. 2564)
89. พ่อจ๋อยและแม่รุ่ง มอบข้าวไก่กระเทียมไข่ต้ม 25 กล่อง และข้าวไก่กะเพราไข่ต้ม 25 กล่อง | บราวนี่กล่องเล็ก16 กล่อง | ชอคบอล 6 กล่อง บราวนี่ 11 ชิ้น (ส่งมอบแล้ว 13 มิ.ย. 2564)
90. Bluedoor  มอบข้าวน้ำพริกปลาทู และข้าวหมูก้อน 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 13 มิ.ย. 2564)
91. คุณกอบนาง กุญชร ณ อยุธยาและครอบครัว ซื้ออาหาร 160 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 14 มิ.ย. 2564)
92. คุณธีรนาฎ เจือจารุศักดิ์ ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 14 มิ.ย. 2564)
93. พ่อจันและแม่หนึ่ง มอบสปาเกตตี้ผัดฉ่า 100 กล่อง  (ส่งมอบแล้ว 14 มิ.ย. 2564)
94. ผู้ปกครองนักเรียน ต้นโมก2 รร.ทอสี มอบบราวนี่ 64 ชิ้น ขนมปัง 52 ชิ้น คละรส | ข้าวหน้าไก่ 18 กล่อง (จากพี่ไม้ น้องมีนา) | ต้นโมก2 ประดู่3 แบ่งค่าขนมมาทำให้ (ส่งมอบแล้ว 15 มิ.ย. 2564)
95. Little Lek ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 15 มิ.ย. 2564)
96. คุณกอบนาง กุญชร ณ อยุธยาและครอบครัว ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 15 มิ.ย. 2564)
97. คุณภัทร มอบก๋ยวเตี๋ยว 50 ถุง (ส่งมอบแล้ว 15 มิ.ย. 2564)
98. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน มอบสปาเก็ตตี้หมูสับ 133 กล่อง | คุ๊กกี้เนยสด 123 แพ๊ค | น้ำดื่มขวดใหญ่ 41 แพ็ค (แพ็คละหกขวด) (ส่งมอบแล้ว 15 มิ.ย. 2564)
99. คุณโอ๋ สุชาดา แสงจารึกและครอบครัว มอบข้าวผัดไส้กรอกแล้วข้าวกระเพราหมู รวม 50 กล่อง | วุ้น 50 อัน | ข้าวสาร 3 ถุงและน้ำมันพืช 3 ขวด (ส่งมอบแล้ว 15 มิ.ย. 2564)

 

 

รายนามผู้สนับสนุน (เฟสแรก)

1. กลุ่ม MD 52

มอบอาหารกล่อง 800 กล่อง
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : MD52

2. คุณจุมพล​ เลาห​เว​ชวา​นิช​
(ร้านเค้ก ต้นกก เบเกอรี่ สามย่าน)
มอบเค้ก 100 ชิ้น
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : Amazing Tonkok)
3. นายพุฒิพัฒน์ ฉัตรรุ่งเรืองสุข /ครอบครัวลีลาวัฒนชัย
และครอบครัวแก้ววิไลแสง
มอบข้าวหน้าไก่เทริยากิ 200 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม เป็นเวลา 2 วัน
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน ตอนคุณหนึ่ง)
4. DolceMaso มอบคั่วกลิ้งไก่​ไข่ต้ม+ขนมพายสังขยา​ และ กระเพราปลาหมึก​ไก่สับ​ไข่ต้ม​+ขนม 49 กล่อง
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : ตอนdolcemaso)
5. คุณดวงฤดี ตันกิติบุตรและครอบครัว มอบข้าวหมูทอดไข่ดาว 50 กล่อง | ข้าวไก่ย่างไข่เจียว 50 กล่อง
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : คุณดวงและครอบครัว)
6. คุณเจริญ แสงสายทองและครอบครัว มอบเค้กกล้วยหอม 1 ลัง 
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : ตอนเค้กกล้วยหอม)
7. คุณภัทรและครอบครัว มอบบราวนี่และบานาน่ามัฟฟิน 2 กล่อง และคัพเค้ก 1 ถุง
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : บ้านเบเกอรี่)
8. คุณปู (เพื่อนคุณภัทร)  มอบ soft choc chunk cookies 2 กล่อง
9. คุณอั้มและครอบครัวบุญวรพัฒน์ มอบวุ้น 350 ถ้วย (#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : วุ้นคุณอั้ม)
10. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และครอบครัว
 • เส้นหมี่ผัดไก่ทรงเครื่อง 83 กล่อง และเค้กมาม่อน 100 ชิ้น
 • ข้าวหมูกระเทียมกับไข่เจียว 120 กล่อง และเค้กมาม่อน 100 ชิ้น เค้กกล้วยหอม 50 ชิ้น
 • ข้าวผัดไส้กรอกแฮมทรงเครื่อง 157 กล่อง และเค้กกล้วยหอม 150 ชิ้น
 • ซาลาเปาไส้หมูสับ 120 ลูก น้ำดื่ม 240 ขวด
 • ข้าวมะเขือยาวหมูสับ 37 กล่อง ข้าวไข่พะโล้น่องไก่ 163 กล่อง ขนมเปียกปูนกับข้าวต้มมัด 200 กล่อง
 • ข้าวเหนียวหมูทรงเครื่อง 320 ห่อ น้ำดื่ม 60 แพ็ค แพ็คละ 6 ขวด รวม 360 ขวด
 • ข้าวโพดผัดไข่ กับ ไก่ผัดน้ำพริกเผา ข้าวเปล่า 125 กล่อง และคุ๊กกี้ธัญพืช 220 ชิ้น
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : พี่ปั๋น)
11. "The Mask Cookie Charity" (น้องโมนา) มอบบราวนี่คุกกี้ ~50 ชิ้น (#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : The Mask Cookie Charity)
12. ครอบครัวว่องวิไลกุล มอบข้าวมันไก่ 300 ชุด
13. คุณนิ่มนวล ชัชวาลาพงษ์และครอบครัว  มอบขนมไดฟุกุไส้ชาเขียวกับไส้ถั่วแดง จำนวน 117 ลูก และแครกแกอร์หน้าทุเรียนทอด 40 ถุง
14. หมอบีและคุณแม่ มอบข้าวเหนียวหมูทอด 50 ห่อ
15. น้องพี่ติ๊ก(ศิษย์เก่ามาแตร์เดอี) มอบข้าวต้มมัด 100 มัด
16. แม่แพน มินนี่ ดีดี้ เนเน่  มอบพุดดิ้ง 100 ถ้วย
17. ครอบครัว สว่างวโรรส มอบข้าวเหนียวคอหมูย่าง 50 ห่อ
18. แม่ก้อย น้องทิกเกอร์ น้องขีต้าร์ มอบแซนด์วิชแฮมชีส 48 กล่อง 
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : กำลังใจมาพร้อมแซนด์วิช)
19. พ่อจันและแม่หนึ่ง มอบมะม่วงสุก(ปอกเสร็จพร้อมทาน) 2 กล่อง | ข้าวไข่ลูกเขย 79 กล่อง | ข้าวไข่น้ำ 100 กล่อง
20. คุณเก๋และน้องไอกี้ มอบคัพเค้ก 50 ถ้วย
21. ม.ล.นัดดาจันทร์ ประวิตร ตั้งก่อสกุล มอบขนมยูโรคัสตาร์ดเค้ก 144 ชิ้น และเวเฟอร์เซี่ยงไฮ้ 1,080 ชิ้น
22. คุณเมย์ มหาดํารงค์กุลและครอบครัว มอบข้าวไก่ทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาว 60 ชุดพร้อมนม 60 กล่อง | สปาเกตตี้ปลาสลิด 80 กล่อง ขนมปัง 80 ก้อน และคุกกี้ 18 ห่อ
23. ร้าน 1 of a kind (คุณนกและครอบครัว) มอบข้าวเหนียวหมูทอด 100 ห่อ และเยลลี่ 100 แก้ว (#ขอบคุณ 1 of a kind)
24. บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด มอบผักสดออร์แกนิคตลอดโครงการ (#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : ตอนN&P)
25. กลุ่ม Food Provider ในตลาดสามย่าน และเครือข่ายคุณเพ็กเอ็ง
(คุณเพ็กเอ็ง กิจประเสริฐชัย | คุณนฤมล กิจประเสริฐชัย | คุณเพ็กเตียง กิจประเสริฐชัย | คุณพีรนุช กิจประเสริฐชัย | คุณนิตยา หิรัญประทีป | คุณธนาวัตุ กิจสว่างธรรม | คุณปภังกร และ คุณมณีรัตน์ ลิมปวิทยากูล | คุณรวีวรรณ แซ่จึง | คุณชูศักดิ์ กิจประเสริฐชัย | คุณใกล้รุ่ง กิจประเสริฐชัย | คุณทัศนีย์ วรรณรส | คุณปริณ - คุณกรพินธุ์ กิจจรูญ | คุณณัฐวรรณ เตียตระกูล | คุณเพลินจันทร์ คงวิจิตร์วงค์ | คุณสุณีย์ ลีลาแม้นเทพ | คุณอมรเมธ เตียชมแสง | คุณเอกชฎา แซ่ตัง | คุณชลดา สุจิตตรารมย์ | คุณทำนอง กล้ากลาง | คุณธนานพ สาดพุ่ม | คุณปัทมราช อินทรอำนวย)
มอบเนื้อหมู 180 กก.
26. คุณอัจฉรา แซ่โง๊ว (เครือข่ายคุณเพ็กเอ็ง) มอบปลาดอลลี่ + หัวปลา
27. คุณอภิรดี จุง มอบข้าวสาร 50 กก. และหน้ากากอนามัย 15 กล่อง
28. เครือข่ายคุณบี๋ มอบข้าวไรซ์เบอร์รี่ สีแบบข้าวกล้อง 40 กก. (#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : ตอนคุณบี๋แม่สื่อผูกปิ่นโตข้าว)
(ผูกปิ่นโตข้าว | ฟาร์มบ้านชัดเจน | พี่ฉัตร พี่ใหญ่ พี่เต้ย แห่ง Miracle Life Coach)
29. ครูแป้ง มอบกระเทียมอินทรีย์ปลูกเองที่ปากช่อง 10 กก.
(#เรื่องดีดีมีได้ทุกวัน : กระเทียมอินทรีย์ครูแป้ง)
30. คุณวิสาขา นิมิตรวานิช มอบไขไก่ 300 ฟอง | น้ำมันปาล์ม 1 ปี๊บ | เส้นหมี่ 2 ห่อ
31. คุณบังอร พาเกิดสุข- ร้านมิสเตอร์บุญสยาม | คุณชาญชัย จิตสดใส  
32. คุณไรวินทร์ เมธีธนวิจิตร์ (คุณตั๋น) พร้อมครอบครัว | คุณมุทิตา บัวเผื่อน (คุณโอ๋) พร้อมครอบครัว | คุณวรินทร์ธรา อภิรัศมีชัยกิจ (คุณเมย์) พร้อมครอบครัว | คุณณคุณ ภัทรโฆษิตกุล (คุณแบล็ค) พร้อมครอบครัว | คุณพลอยณัชชา เมธีธนวิจิตร์ (คุณแต๊ป) พร้อมครอบครัว | บจก.บิ๊กเฮด แทรเวล และ Dracula Kombucha มอบน้ำดื่มตรา Big Head 600ml จำนวน 600 ขวด (ขอขอบคุณด้วยภาพ)
33. บริษัท แพ็คเวิร์คส์ จำกัด (DezPax) ผู้จำหน่าย food packaging มอบกล่องอาหารหนึ่งช่อง 8 แพ็ค | กล่องอาหารสองช่อง 10 แพ็ค | กล่องอาหารไฮบริดหนึ่งช่อง 32 แพ็ค | กล่องอาหารไฮบริดสองช่อง 3 แพ็ค | กล่องอาหารไฮบริดสามช่อง 13 แพ็ค
34. Fighter Team @Together group มอบข้าวหอมมะลิ ถุงละ 5 กก. จำนวน 10ถุง | ไข่ไก่แผงละ 30ฟอง จำนวน 10 แผง | นมกล่องUHT แพคละ 36 กล่อง จำนวน 5 แพค | น้ำปลาขวดใหญ่ 10 ขวด | เจลแอลกอฮอล์ 10 หลอด
35. บริษัท กิจการเพิ่มทรัพย์สิน (2019) จำกัด มอบน้ำดื่ม 250 packs

 

36. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซื้ออาหาร 2,000 กล่อง  (ส่งมอบ 17-21 พ.ค. 2564)
37. คุณคัมภิรดา ชูวิรัตน์ ซื้ออาหาร 30 กล่อง  (ส่งมอบ 18 พ.ค. 2564)
38. คุณศุภรดา ชลาชีพ ซื้ออาหาร 150 กล่อง  (ส่งมอบ 18 พ.ค. 2564)
39. คุณอัญชนี วิชยาภัย บุนนาค และครอบครัว ซื้ออาหาร 20 กล่อง  (ส่งมอบ 18 พ.ค. 2564)
40. คุณอรพรรณ ธิติศักดิ์สกุล และครอบครัว ซื้ออาหาร 100 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
41. คุณเศรษฐวัฒน์ ตกูลภักดีชุมพล ซื้ออาหาร 40 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
42. คุณยุทธนา ไหลประเสริฐ ซื้ออาหาร 50 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
43. คุณเกรียงศักดิ์ พรหมมาตร ซื้ออาหาร 10 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
44. acupoftea_teatime ซื้ออาหาร 30 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
45. คุณลัดดา​ จิวานันต์และครอบครัว ซื้ออาหาร 10 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
46. คุณปนัย สนั่นเสียง ซื้ออาหาร 20 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
47. คุณวาทิน สิริวันต์ ซื้ออาหาร 20 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
48. คุณอรจิรา สันติวราคม ซื้ออาหาร 150 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
49. ร้านสันติวิทยุ ซื้ออาหาร 50 กล่อง  (ส่งมอบ 22 พ.ค. 2564)
50. คุณสุวิทย์-คุณอาทิตยา ซื้ออาหาร 10 กล่อง  (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
51. คุณพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
52. คุณอุบล วิริยะผล  ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
53. คุณกรุณา เตชะเกสมณี ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
54. คุณวิมล วรรณเศษตา ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
55. คุณเจริญ แสงสายทอง ซื้ออาหาร 85 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
56. คุณปัญญ (ธรรมจักร์ วิชัย) ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
57. คุณสุทธิพร ศรีธรรมวุฒิ ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
58. คุณรัชดา เสรีสิทธิพิทักษ์ ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
59. คุณเมี่ยง ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
60. คุณศิรดา อัศวานันท์ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 23 พ.ค. 2564)
61. ไม่ประสงออกนาม ซื้ออาหาร 200 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
62. คุณธนะดิษฐ สู่คุณากร ซื้ออาหาร 6 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
63. คุณณัฐปภัสร์ ศุภพิพัฒน์ ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
64. คุณวิชาดา (จ๋า) ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
65. คุณวรรัตน์ ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
66. คุณรัตยา โตควณิชย์ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
67. คุณชนาภัทร อัศวสันติ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
68. คุณศิริวรรณ (เอื้อม) ซื้ออาหาร 8 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
69. คุณพัชรี โรจนอนันต์ ซื้ออาหาร 60 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
70. "ทานให้อร่อยนะคะ" ซื้ออาหาร 60 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
71. คุณจารุณี ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบ 24 พ.ค. 2564)
72. คุณจุมพล​ เลาห​เว​ชวา​นิช ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 25 พ.ค. 2564)
73. คุณวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 25 พ.ค. 2564)
74. คุณขวัญใจ ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 25 พ.ค. 2564)
75. "ขอให้กำลังใจคนทำงานแทนเรา" ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบ 25 พ.ค. 2564)
76. คุณนฤมล เลิศจิรกุล ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 25 พ.ค. 2564)
77. คุณเลิศลาภ นินทนา ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 25 พ.ค. 2564)
78. ไม่ประสงค์ออกนาม ซื้ออาหาร 380 กล่อง (ส่งมอบ 25 พ.ค. 2564)
79. คุณฉัตรไชย เชี่ยวชาญพานิช ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบ 26 พ.ค. 2564)
80. คุณสุเรขา วัชรบุญโชติและครอบครัว ซื้ออาหาร 200 กล่อง (ส่งมอบ 27 พ.ค. 2564)
81. ป็อป | น้องนุ่น ปุ๋ย นาปี | น้องอิน โอ๊ต | คุณแม่ดวงใจ | พี่ต้น | พี่ปุ๊ (บุษราคัม) | หลี | หนู ดาว และครอบครัว | น้องตุ๊กตา (เชียงราก) | หมอธิติยา
เพื่อนหมอธิติยา | น้องอ๋อ ชง | พร้อมแสงและครอบครัว | น้องเล็ก (สิริรัตน์) และครอบครัว | คุณนันท์และครอบครัว (เพื่อนน้องเล็ก) | สมาคมศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก | พี่แจน พี่เอก | ตั๋น | แม่นี (ชาร์ป) | สุภาพร และครอบครัว | พี่ต่าย (พญ. นำ้ธิพ จันเทรมะ | พี่ชีสุวิมลและครอบครัว | พี่ปุ๊ (ณัฎฐพร ชีวมงคล) | ณัฎฐวุฒิ+นันทรี+เพชรลภา+รัฐภัทร์ ชีวมงคล
ซื้ออาหาร 200 กล่อง (ส่งมอบ 27 พ.ค. 2564)
82. คุณสุธัญญา สุทธิธรรม ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบ 27 พ.ค. 2564)
83. คุณจีรพร สิริสว่างพรและครอบครัว ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 27 พ.ค. 2564)
84. ครอบครัวจรัสรุ่งโรจน์กุล + พี่ น้องและหลานๆ  ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 27 พ.ค. 2564)
85. คุณเกสรี ตันทวีศักดิ์สกุล ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบ 27 พ.ค. 2564)
86. คุณวลี สุขสมบูรณ์วงศ์ | คุณตั้งเม่งหง | คุณสมกิจ มณีรัตนะกูล | คุณพรฤดี สุขสมบูรณ์วงศ์ | คุณภัทรวดี สุขสมบูรณ์วงศ์ ซื้ออาหาร 140 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564)
87. ไม่ประสงค์ออกนาม ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564)
88. คุณทิพย์รัตน์ โอภาสรังสรรค์ ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564) 
89. ครอบครัวปิติฉัตร ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564) 
90. อาร์ม ศิวดิตถ์ ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564) 
91. สง่า ศรีเมฆ ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564) 
92. ไม่ประสงค์ออกนาม ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564) 
93. คุณฉวีวรรณ โรจนวรเกียรติ ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564) 
94. คุณจุมพล​ เลาห​เว​ชวา​นิช​ ซื้ออาหาร 40 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564) 
95. คุณสายรุ้ง ซื้ออาหาร 10 กล่อง (ส่งมอบ 28 พ.ค. 2564) 
96. คุณมาลีและครอบครัว ซื้ออาหาร 20 กล่อง (ส่งมอบ 29 พ.ค. 2564) 
97. ครูปิ๋ม ลูกบัว แม่รุ่ง ซื้ออาหาร 30 กล่อง (ส่งมอบ 29 พ.ค. 2564) 
98. ลูคัส กับ ไซม่อน ซื้ออาหาร 50 กล่อง (ส่งมอบ 29 พ.ค. 2564) 
99. Tu-Jaidee-Permpoon-Poon ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบ 29 พ.ค. 2564) 
100. คุณเต้และครอบครัว ซื้ออาหาร 100 กล่อง (ส่งมอบ 29 พ.ค. 2564) 
101. พ่อวุฒิ ซื้ออาหาร 200 กล่อง (ส่งมอบ 30 พ.ค. 2564) 

 

 

ครัวบ้านเพื่อชุมชน (anyone can cook)
คุณให้-เราทำ-พวกเขาทาน
Advert of #cookklongtoey