แบบฟอร์มสนับสนุน COOK-4-ALL

ร่วมทำบุญและสนับสนุนโครงการ COOK-4-ALL ได้หลายช่องทางดังนี้

  • ช่องทางที่ 1: แพคเกจทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 3 รูป พร้อมมอบอาหารกล่อง 100 กล่องให้ผู้ป่วยโควิดหรือผู้ยากไร้ ราคาแพคเกจละ 5,500 บาท
  • ช่องทางที่ 2: ซื้ออาหารกล่องของโครงการ กล่องละ 50 บาท
  • ช่องทางที่ 3: ซื้อถุงยังชีพของโครงการเพื่อมอบให้ผู้ยากไร้ตามชุมชนถุงละ 250 บาท
  • ช่องทางที่ 4: บริจาคอาหารปรุงสุก หรือข้าวสารอาหารแห้ง หรือสิ่งของยังชีพ รวมถึงเสื้อผ้าของเล่นมือสอง ขนมสำหรับเด็กๆ ให้โครงการ

 

โครงการจะประกาศรายชื่อผู้บริจาคบนหน้าเว็บไซต์ของโครงการและอัพเดทรายงานทาง Facebook

ดูรายชื่อ

Kbank Logo
QR Payment