COOK-4-ALL 2023

โครงการ Cook-4-All เริ่มครั้งแรกเมื่อ พฤษภาคม 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ผู้กักตัว ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้เดือดร้อนในชุมชนแออัด ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งในสองปีที่ผ่านมาโครงการได้มอบอาหารไปมากกว่า 50,000 กล่อง และถุงยังชีพอีกกว่า 5,000 ถุง ให้กับชุมชนต่างๆไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 ชุมชนทั้งใน กทม. และปริมณฑล

ปีนี้ 2566 โครงการ Cook-4-All ยังคงดำเนินการต่อไปเป็นปีที่สาม โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนด้อยโอกาส คนยากไร้ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแล โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด

 

ร่วมทำบุญและสนับสนุนโครงการ COOK-4-ALL ได้หลายรูปแบบดังนี้
 • รูปแบบที่ 1: แพคเกจทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 3 รูป พร้อมมอบอาหารกล่อง 100 กล่องให้ผู้ป่วยโควิดหรือผู้ยากไร้ ราคาแพคเกจละ 5,500 บาท
 • รูปแบบที่ 2: ซื้ออาหารกล่องของโครงการ กล่องละ 50 บาท
 • รูปแบบที่ 3: ซื้อถุงยังชีพของโครงการเพื่อมอบให้ผู้ยากไร้ตามชุมชนถุงละ 300 บาท
 • รูปแบบที่ 4: ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงแฃะผู้สูงอายุ แพคละ 380 บาท 
 • รูปแบบที่ 5: บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง หรือสิ่งของยังชีพ รวมถึงเสื้อผ้าของเล่นมือสอง ขนมสำหรับเด็กๆ ให้โครงการ
 • รูปแบบที่ 6: บริจาคเงินสมทบทุนโครงการเพื่อจัดหาสิ่งของจำเป็นตามสมควร
 • รูปแบบที่ 7: บริจาคเงินหรืออาหารสัตว์ให้สุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ 

 

โครงการจะประกาศรายชื่อผู้บริจาคบนหน้าเว็บไซต์ของโครงการและอัพเดทรายงานทาง Facebook

Kbank Logo
QR Payment

รายชื่อผู้สนับสนุน

 1. คุณสุนนท์ หัตถสิงห์ = บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง
 2. คุณกิ่งอนงค์ บัวแก้ว = บริจาคเงิน 1,000 บาท เพื่อจัดหาอาหารสัตว์ให้สุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ
 3. ด.ช. ภูมิภักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา = ทำบุญถวายเพลพระ 3 รูปและมอบอาหารผู้ยากไร้ 100 กล่อง
 4. คุณกิติยา โสภณพนิช = บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อจัดถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง
 5. คุณมีมี่, คุณนุ้ย, คุณหญิง, คุณมุก = บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 5 ลัง (480 ชิ้น) แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง
 6. คุณจักรัตน์ บุญวรพัฒน์ และครอบครัว = บริจาคยาอมและยาน้ำแก้ไอ ยูอีคอฟ หลายลัง