ตลาดนัดเด็กฟันน้ำนม (Kids' Market)

ตลาดนัดเด็กฟันน้ำนม
Kids' Market @InnTrain

อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 (Sun. 29 Oct 2023)
สองรอบ (two sessions)
รอบเช้า 10:00-13:00 | รอบบ่าย 13:30-16:30

Inn Train เปิดพื้นที่ให้น้องตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปมาสวมบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้า รู้จักแบ่งปัน(ขาย)ของเล่นของใช้ที่มีอยู่กับเพื่อนๆ ที่สำคัญ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ
Inn Train opens a market place for kids to experience selling their own things

พื้นที่ขายปูเสื่อกับพื้นขนาด 140X90 ซม.
ค่าเช่าพื้นที่ 250 บาท
ของที่ขายได้คือ ของใช้มือสองสภาพดี ของเล่น หนังสือนิทาน

Space size is 140x90cm
Space fee is 250 Baht
Possible products are used kids stuff like books, fairy tales, toys, clothes, etc.

ภายหลังจองพื้นที่แล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรจะ
It is advisable that parents explain to their child before the event about the following

(1) พูดคุยทำความเข้าใจกับลูก เรื่องหน้าที่ของพ่อค้าแม่ค้าว่าต้องทำอะไร
what your child is supposed to do

(2) ให้ลูกเลือกของที่จะมาขายเอง
let your child choose his/her own stuff to sell

(3) ให้ลูกตั้งราคาขายเอง
let him/her price the product

(4) ติดป้ายราคา
put a tag price on it

(5) สอนลูกเรื่องการนับเงินและทอนเงิน
teach your child about counting cash and changes 

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ริบเงินค่าเช่าพื้นที่กรณีผู้เช่าขอยกเลิกหรือไม่มาในวันงาน
Fee is not refundable