Give 'Em a Laugh

มอบเสียงหัวเราะ ให้เด็กน้อยด้อยโอกาส ที่มูลนิธิบ้านพระพร
GIVE 'EM A LAUGH

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 นี้ Inn Train และ Montessori Play and Learn พร้อมด้วย BabyMime Show ขอเชิญคุณมาร่วมสร้างบุญสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับละครใบ้อารมณ์ดี ที่สุดของเมืองไทย ให้กับเด็กๆที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่ต้องโทษขังหรือทิ้งลูกไป จึงเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านพระพร

On 21st January 2023, Inn Train together with Montessori Play and Learn and BabyMime Show are inviting you to support our "Give Them A Laugh" campaign for children whose parents either are in jail or left them and the children now are in the custody of the House of Blessing Foundation.

วิธีการง่ายๆ
How to support

คือคุณสามารถซื้อตั๋วชมละครใบ้ให้กับเด็กๆในราคาเพียง 250 บามต่อเด็กหนึ่งคน เด็กๆที่มีตั๋วจะสามารถชมละครใบ้ 1 ชั่วโมงพร้อมเรียนรู้กลเม็ดเด็ดๆจากพี่ๆ BabyMime และยังได้รับประทานอาหารที่ทาง Inn Train จัดเตรียมเป็นพิเศษไว้ให้เด็กๆ อาหารที่เด็กๆไม่ค่อยได้ทาน

นอกจากซื้อตั๋วให้เด็กๆแล้ว คุณยังสามารถซื้อตั๋วให้ตัวคุณเองเพื่อมาชมละครใบ้พร้อมๆกันไปกับเด็กๆได้อีกด้วย ในราคาเท่ากันคือ 250 บาท พวกเราตั้งเป้าหาผู้ใจบุญซื้อตั๋วให้เด็กๆได้ครบทั้งหมด 160 คนที่อาศัยอยู่ที่มูลนิธิบ้านพระพร

You can buy a ticket for a child in the amount of 250 Baht per ticket (per child). This ticket includes the mime show and special lunch to be prepared by Inn Train. You can buy for as many children as you wish and even for yourself in the same price i.e. 250 Baht per ticket. We target 160 children who live in the Foundation.

เกี่ยวกับบ้านพระพรและเด็กๆ
About the House of Blessing Foundation

มูลนิธิบ้านพระพร ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2514 โดยศาสนาจารย์  แจ๊ค  แอล   มาติน  ซึ่งเป็นมิชชันนารีที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ในสมัยนั้น ให้เข้าอบรมและพัฒนาด้านการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ต่อมามีผู้ต้องขังจำนวนมากเข้ามาร่วม การอบรมชีวิตและการพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง ได้เกิดผลและมีการขยายงานไปสู่หลายเรือนจำ

นอกจากภารกิจในการเข้าอบรมพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจต่างๆแล้ว อีกภารกิจหนึ่งที่ทางมูลนิธิได้ดำเนินงานคือ การให้ความช่วยเหลือลูกนักโทษ โดยมูลนิธิได้ให้ความอุปการะแก่เด็กที่เกิดจากแม่ที่อยู่ในเรือนจำ  และลูกนักโทษที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำและไม่สามารถดูแลได้ มูลนิธิได้รับเด็กเหล่านี้เข้ามาดูแลเลี้ยงดุและสนับสนุนการศึกษา โดยหวังว่า เด็กเหล่านี้จะเติบโต มีคุณภาพเป็นเด็กดี มีความรู้การศึกษา พร้อมจะเป็นเสาหลักของครอบครัวและสังคมในอนาคตข้างหน้า

The House of Blessing Foundation was established by an American missionary named Jack Martin in 1971. One of its pusposes is to help train and develop the lives of prisoners, ex-prisoners, youths and children of prisoners to become better persons and to be able to secure a job and live in the society. The House of Blessing Foundation is home to over a hundred of children who were born in prisons or whose parents are in prison. Some children are permanently left by their parents after leaving the prison.

 

รายนามผู้สนับสนุน (List of Supporters)

เป้าหมาย  ตั๋ว 160 ใบ สำหรับเด็ก 160 คน (our target is 160 tickets for 160 children)

ขณะนี้ได้แล้ว 172 ใบ (currently sold 172 tickets)

 1. คุณรุ่งรพี มีภาษณี = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 2. คุณศุภมาส เอกบัณฑิต = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 3. คุณปนิดา อติพญากุล = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 20 คน
 4. คุณพุทธิดา ศรีวงศ์ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 1 คน
 5. คุณแท๊ต = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 40 คน
 6. คุณปิยวรรณ ซอน = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 7. CHERRISEL LIAN = supports 4 tickets
 8. หกสามหนึ่งสามเก้า = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 1 คน
 9. คุณพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 10. คุณศิริวรรณ ศิลป์ประกอบ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 1 คน
 11. คุณกษิติธร ภูภราดัย = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 12. คุณศุทธิษา แต่บรรพกุล = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 10 คน
 13. คุณสุปรียา ตั้งวิญญู = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 14. คุณกิติยา โสภณพนิช = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 10 คน
 15. คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 16. คุณเกรียงศักดิ์ พรหมมาตร = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 2 คน
 17. คุณพิมพ์ใจ อุ่นอารมย์ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 32 คน
 18. คุณสุนิสา = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 1 คน
 19. คุณนวพร เจริญยศ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 1 คน
 20. คุณสุธีวัน ศิริโสภณา = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 1 คน
 21. คุณเกียรติพงศ์ ตั้งงามจิตต์ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 1 คน
 22. คุณชาคริยา ถิ่นจะนะ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 2 คน
 23. คุณปฐมาภรณ์ ศิลปเจริญ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 1 คน
 24. คุณจิรวรรณ โรจน์รุจิวิชญ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 25. คุณสมปอง ศรีคุณ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 8 คน
 26. คุณจินดาพร ลีราภิรมย์ = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 4 คน
 27. Ms Sangsom Bualamyai = supports 1 ticket
 28. Ms Corrina Holman = supports 1 ticket
 29. คุณพิงคกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยาและครอบครัว = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 6 คน
 30. คุณเต็ม = สนับสนุนตั๋วสำหรับเด็ก 6 คน