23 ต.ค. นี้ Inn Train พานั่งรถไฟไอน้ำ ไขปริศนาเมืองเก่าอยุธยา

ครั้งหนึ่งในชีวิต นั่งรถไฟขบวนหัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เที่ยวเมืองเก่ากรุงศรีอยุธยา 

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดให้มีการเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวโดยใช้หัวรถจักรไอน้ำโบราณตั้งแต่รุ่นสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นหนึ่งในหัวรถจักรไม่กี่คันที่ยังใช้งานได้อยู่ โดยทุกปีการรถไฟฯจะจัดเดินขบวนรถพิเศษที่ใช้หัวรถจักรไอน้ำนี้เพียงแค่ปีละ 6 ครั้งเท่านั้น เฉพาะในวันสำคัญได้แก่ 

  • วันที่ 26 มีนาคม วันสถาปนากิจการรถไฟ 
  • วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 
  • วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  • วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 
  • วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
  • วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 นี้ การรถไฟฯจะได้จัดเดินรถไฟขบวนพิเศษหัวรถจักรไอน้ำโบราณระหว่าง กรุงเทพ-อยุธยา เดินทางด้วยตู้พัดลมชั้นสาม ทาง Inn Train จึงได้ร่วมจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ โดยมีโปรแกรมเดินทางดังนี้

โปรแกรมเดินทาง 

   07:30น.  พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ใช้เวลาถ่ายรูปกับหัวรถจักรไอน้ำรุ่นแปซิฟิก(สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)ซึ่งหาชมได้ยาก

   08.10น.  ขบวนรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ 901 ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง Inn Train บริการอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม

   10.25น.  ถึงสถานีรถไฟอยุธยา เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศไปร้านอาหาร”ตลาดน้ำอโยธยา”

   11.00น.  เดินเล่น ซื้อของ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่ตลาดน้ำอโยธยา ที่นี่ยังมีปางช้าง จะให้อาหารช้างหรือให้อาหารควายก็มี

   12.30น.  เดินทางต่อไป”วัดใหญ่ชัยมงคล” สักการะพระเจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระพระพุทธไสยาสน์(พระนอน)องค์ใหญ่

   14.00น.  เดินทางต่อไป”ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา” ที่นี่มีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ทั้งเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาที่ยิ่งใหญ่ในอดีต และแบบจำลองที่สวยงามอธิบายสถานที่และเรื่องราวในเหตุการณ์สำคัญ เช่น เรือจำลองเป็นสำเภาจีน เป็นต้น

   16.00น.  ออกจากศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาไปสถานีรถไฟอยุธยา

   16.40น.  ขบวนรถจักรไอน้ำ 902 ออกจากสถานีอยุธยา มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ Inn Train เสิร์ฟอาหารว่างบนรถไฟ

   18.55น.  ถึงสถานีกรุงเทพฯ(หัวลำโพง)โดยสวัสดิภาพ

 

ราคา 

ท่านละ 1,600 บาท (เด็กอายุ 2-6 ขวบคนละ 1,500 บาท | ต่ำกว่า 2 ขวบคนละ 600 บาท)

ราคานี้รวม: ● ค่าตั๋วรถไฟชั้นสาม ขบวนหัวรถจักรไอน้ำ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อยุธยา ● ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง และท่องเที่ยวตามรายการ ● ค่าเข้าชมสถานที่ ● ค่าอาหารเช้าและอาหารว่างบ่ายบนรถไฟ ● ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ● ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา

โทร. 093-128-8665
Line ID: @inntrain
Facebook: inntrain