รายงานวันพุธที่ 21 ก.ค. 2564

COOK-4-ALL รายงานวันพุธที่ 21 ก.ค. 2564

ขอขอบคุณ

1)       คุณณรงค์-คุณสายพิณ ณ บางช้าง | คุณอรณิช วัจนะพุกกะ | คุณกานดา เตชะรัตโนภาส | คุณตวงพร ชุณหชัชวาลกุล | คุณสุภัสสรา ดิลกวัฒนะคูณ | คุณนฤมล เยี่ยมยงชัย | คุณพรพรหม ฟลินน์ | คุณเกษวี ศิริชุมแสง | คุณเมทินี สิหนาทกถากุล = บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคยังชีพ

สิ่งของเหล่านี้เราจะจัดใส่ถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้ชุมชนต่างๆเมื่อมีการร้องขอหรือมีผู้ติดเชื้อผู้กักตัวในชุมชนเพิ่ม อย่างเช่นวันนี้เรานำถุงยังชีพ 10 ถุง ไปมอบให้ชุมชนในรามคำแหง39

ขอบคุณ

2)       คุณนพภาภรณ์ มหาพีราภรณ์ = บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 3 แพ็คใหญ่

เพราะแต่ละชุมชนมีผู้ป่วยติดเตียง อย่างในชุมชนทรัพย์สินเก่าและชุมชนเทพลีลา วันนี้เราจึงได้นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไปมอบให้ทั้งสองบ้านในสองชุมชนดังกล่าว

สำหรับอาหารที่นำไปมอบให้ชุมชนวันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก

3)       คุณต่อยศ ปาลเดชพงศ์ = ซื้ออาหาร 100 กล่อง

4)       พนักงานร้านครัวบางกอกน้อย และร้านพริกแดง = มอบอาหาร 200 กล่อง

วันนี้เรายังได้รับ

5)       ครอบครัวอุดมเวศย์ = มอบไข่ไก่ 50 ถาด และน้ำมันพืช 1 ลัง

6)       อาม่าธัญทิพย์ เสรีไชยวงศ์ = มอบกุนเชียง 1 ห่อ หมูยอ 1 ห่อ

โครงการ COOK-4-ALL ยังต้องการการสนับสนุนต่อไป เราเป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการที่ตั้งใจออกแบบให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าคุณจะทำอาหารเอง ช่วยเหลือร้านอาหารที่คุณรู้จักด้วยการซื้อของพวกเขามาให้เรา หรือนำวัตถุดิบ สิ่งของยังชีพ หรือช่วยโครงการ COOK-4-ALL  ด้วยการซื้ออาหารกล่องของโครงการ ก็ทำได้ทั้งนั้น

#เพราะโควิดเป็นเรื่องของทุกคนเราทุกคนจึงควรต้องช่วยกันเพื่อให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปได้

ฝากช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ #cook4all ด้วยนะครับ ติดต่อเรา โทร. 093-128-8665 หรือ Line ID: @inntrain (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้านะครับ)

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดูได้ที่
https://www.inntrainlifestyle.com/COOK-4-ALL